Eerste SBB Boris praktijkcertificaat uitgereikt bij restaurant Hajé

By 30 april 2019Nieuws

3 april jl. reikte Entree Arbeid Lelystad het eerste Boris praktijkcertificaat uit bij restaurant Hajé. Igor Sedney kreeg de praktijkverklaring overhandigd door Bram Glastra, Take Away Manager van Hajé, in het bijzijn van Gaatze Boersma, Talentmeester Entree Arbeid Lelystad en Jeannette Kolk, jobcoach Werkbedrijf Lelystad.

In Lelystad krijgen jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie via Entree Arbeid Lelystad de kans om toch door te kunnen groeien naar betaald werk. Ze krijgen onderwijs, begeleiding en training aangeboden en doen werkervaring op middels interne en externe stages.

Igor is een mooi voorbeeld van hoe de praktijkroute jongeren de kans biedt succesvol uit te stromen naar arbeid. Begin 2018 startte hij het traject Entree Arbeid. Samen met de Talentmeester, stelde hij een individueel maatwerk plan op. Hij volgde onderwijs op maat (o.a. Nederlands en rekenen) en werd begeleid door een jobcoach van het Werkbedrijf, Jeannette Kolk.

Na een interne stage bij Lunchcafé ’t Goed, vond zijn jobcoach een mooie vervolgplek bij de Take Away afdeling van Hajé. Hier ontwikkelde Igor zich tot een fijne collega en werknemer. Mede dankzij de vakbekwame en betrokken begeleiding van Bram Glastra, behaalde Igor bij Hajé zijn SBB Praktijkcertificaat.

Boris vergroot kansen op arbeidsmarkt

In samenwerking met SBB Boris (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) biedt Entree Arbeid haar deelnemers de mogelijkheid een Boris praktijkcertificaat te behalen. Door het ondertekenen van de SBB praktijkverklaring geeft de werkgever van het leerbedrijf aan dat de leerling de werkprocessen voldoende beheerst. Het certificaat wordt door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid en vergroot daarmee de kans van jongeren op de arbeidsmarkt.

Entree Arbeid Lelystad

Entree Arbeid is een programma van de Ketensamenwerking Kansverdienende Jongeren (KKJ) in Lelystad. De partijen die zich hieraan verbonden hebben zijn MBO College Lelystad, Eduvier onderwijsgroep, Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL), gemeente Lelystad, Groenhorst Lelystad en Werkbedrijf Lelystad.